Financieel Jaaroverzicht

Het financiële traject van COLT (Cambodian Organization for Living and Temporary-care) in Phnom Penh, Cambodja loopt via de  Stichting Colt-Cambodia in Nederland. Elke maand wordt door de Nederlandse stichting  geld overgemaakt dat dient ter dekking van de lopende kosten. Terugrapportage vindt plaats d.m.v. een maandelijks financieel overzicht dat nauwgezet wordt beoordeeld door het stichtingsbestuur in Nederland.

Via onderstaande link kunt u de begroting voor 2016 en een overzicht van de exploitatiekosten van 2015 van COLT downloaden. Evenals de voorgaande jaren.

colt_financieel_overzicht_2015.pdf

colt_financieel_overzicht_2014.pdf

colt_financieel_overzicht_2013.pdf

colt_financieel_overzicht_2012.pdf

colt_financieel_overzicht_2011.pdf

colt_financieel_overzicht_2010.pdf

colt_financieel_overzicht_2009.pdf

colt_financieel_overzicht_2008.pdf

colt_financieel_overzicht_2007.pdf

Het jaarverslag van 2015 en voorgaande jaren van de Stichting COLT – Cambodia kunt u downloaden via volgende links:

colt_jaarverslag_2015.pdf

colt_jaarverslag_2014.pdf

colt_jaarverslag_2013.pdf

colt_jaarverslag_2012.pdf

colt jaarverslag 2011.pdf 

Voor nadere informatie omtrent de financiën kan contact worden opgenomen met Sabina Baire, penningmeester van COLT, sabina@colt-cambodia.org

 

Partners

In Nederland werkt COLT samen met Accountantskantoor HUT in Zuidlaren

In Cambodja werkt COLT samen met het locale administratie en accountants kantoor FDC die jaarrekening voor COLT - Cambodia opmaakt en de maandelijkse financiele administratie voert. http://www.fdc-cpas.com/

Voor juridische zaken werkt COLT samen met SPR Law Firm uit Phnom Penh

 Administratie kantoor  HUT