Sport en Spel

Sport is een belangrijke manier om te leren samenwerken, gezond te blijven en natuurlijk hartstikke leuk. Op het terrein van COLT ligt een sportveld waarin zowel de kinderen in onze opvang, als die uit de buurt vrijuit kunnen sporten. Omdat het district waarin COLT ligt nauwelijks ontwikkeld is,  is ons centrum voor veel kinderen uit de omgeving de enige plek waar ze op een veilige manier samen kunnen komen. Onder toezicht van het lokale personeel maken dagelijks tussen de 30 en 60 kinderen gebruik van het veld. Ook geeft een van onze oudere kinderen dagelijks sportles aan de kinderen uit de buurt. Zo leert hij om te gaan met meer verantwoordelijkheden en hebben zij een rolmodel en kunnen ze zich een uurtje lekker uitleven.

Kunst en creativiteit

Tekenen, schilderen, knutselen en muziek zijn vaardigheden die op een positieve manier bijdrage aan de sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen. COLT heeft een knutsellokaal en een muzieklokaal die vrij toegankelijk zijn voor de kinderen in onze opvang. Daarnaast worden er wekelijks lessen gegeven voor de kinderen uit de buurt. De lessen staan onder leiding van ons lokaal personeel, maar worden ook vaak ondersteund door vrijwilligers uit andere landen. Voor de buurtkinderen is dit een manier om in een veilige, gezellige en stimulerende manier hun concentratievermogen, zelfvertrouwen en creativiteit te ontwikkelen. Deze klassen bieden ook een uitgesproken mogelijkheid om de link te leggen naar milieu en duurzaamheid, door bijvoorbeeld plastic flessen op een creatieve manier te hergebruiken.

Naast een veilige speelomgeving en uitlaatklep, bieden deze faciliteiten onze maatschappelijk werkers ook inzicht in probleemfamilies uit de buurt. Kinderen die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op ons terrein te vinden zijn, hebben soms problemen thuis. Met deze families probeert COLT een nauwere band te ontwikkelen. Dit doen we door enerzijds de kinderen een veilige omgeving te bieden, en van daaruit op een positieve manier de ouder(s) te stimuleren om aan de gezinssituatie te werken. Afhankelijk van de situatie (en veiligheid) van het kind, varieert dit van vrijblijvende counselling tot een eventuele interventie, waarbij samengewerkt wordt met de lokale politie en het ministerie van sociale zaken. In dat geval komen ze in onze tijdelijke opvang terecht, waarover u hier meer kunt lezen.