Na COLT         

Wanneer kinderen in COLT's opvang bijna volwassen zijn, worden ze klaargestoomd om op eigen benen te kunnen staan. Veel van hen hebben geen familie die ze kunnen  opvangen of ondersteunen en zullen uiteindelijk vaak op zichzelf aangewezen zijn. COLT ondersteunt deze kinderen via een vervolgopleiding of beroepstraining en houdt een vinger aan de pols, totdat ze uiteindelijk een onafhankelijk leven kunnen leiden. Om deze belangrijke transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen wordt er samengewerkt met gespecialiseerde organisaties. Daarnaast organiseert het personeel diverse activiteiten om de kinderen maximaal voor te bereiden op een leven na COLT.

 

Junior Staff Team (JST)

In 2012 heeft Colt het junior staff team opgericht. Naast hun middelbare school kunnen de oudere kinderen er voor kiezen om onderdeel te worden van het JST. Ze helpen dan dagelijks mee binnen de Colt organisatie om zo alvast wat werkervaring op te doen. Daarnaast ontvangen ze maandelijks een kleine vergoeding waarvan de helft mag worden besteed. De andere helft wordt gestort op hun privé spaarrekening, zodat ze alvast een buffer opbouwen voor hun toekomst. De werkzaamheden die de kinderen doen, variëren van lesgeven of koken, tot het organiseren van sportactiviteiten voor kinderen uit de buurt. 

Stagelopen en beroependag


Om kinderen een beeld te kunnen geven van het leven na COLT, worden er regelmatig activiteiten georganiseerd waarin de kinderen praktische informatie krijgen. Zo worden er beroependagen gehouden, waarin enthousiaste mensen in ons netwerk uitleggen hoe een dag in het leven als accountant, automonteur of maatschappelijk werker verloopt. Daarnaast worden kinderen vanaf zestien jaar geholpen in het vinden van een stageplek, zodat ze zelf ervaren wat die droombaan nou werkelijk inhoudt. Uiteraard begeleiden COLT's maatschappelijk werkers en coaches de kinderen van begin tot eind, zodat ze uiteindelijk zoveel mogelijk uit hun ervaring halen.  

MWH

Midway house (MWH)

Wanneer de kinderen starten met een universiteits- of beroepsopleiding, kunnen ze er voor kiezen om door te stromen naar het Midway House (MWH). Dit is een studentenhuis waarin studenten van NFC (New Future for Children) en COLT samenwonen. Het MWH is opgericht door de Nederlandse stichting Dom-Ray, die zorgt draagt voor de huurkosten. Alle overige kosten moeten door de inwonende studenten worden betaald. Een voorwaarde van het MWH is dan ook dat studenten een baantje moeten hebben. Elke zes maanden wordt er een nieuwe huisvertegenwoordiger gekozen, die zorgt draagt voor de dagelijkse gang van zaken. In het MWH kunnen de studenten gezamenlijk de volgende stap zetten naar volwassenheid. COLT heeft regelmatig contact met de studenten in het MWH, waarin studieresultaten worden besproken en eventuele problemen waar ze tegenaan lopen.  Wilt u meer weten over het MWH of over de Dom-Ray stichting klik dan hier