Zelfhulpgroep

COLT wil de capaciteiten van families in de gemeenschap opbouwen, zodat ouders en kinderen uiteindelijk zelf in staat zijn alle problemen in hun leven het hoofd te bieden. Eén van de activiteiten waarmee een belangrijke stap kan worden gezet is de ontwikkeling van een onafhankelijk opererende zelfhulpgroep. In deze groep worden enhousiaste, gemotiveerde buurtbewoners opgeleid om praktische problemen in de gemeenschap te herkennen, analyseren en uiteindelijk op te lossen.

Door lokale bewoners op te leiden om zelf problemen aan te pakken, hopen we een groter en duurzamere impact te hebben op de families in onze gemeenschap. Aangezien de groepsleden al een functie binnen de gemeenschap hebben, kunnen zij meer invloed uitoefenenop de de mensen om hen heen, en dus meer resultaten boeken. Doordat de kennis die COLT aan de groepsleden overbrengt op deze manier maximaal verspreid wordt, hopen we dat families zich ontwikkelen en uiteindelijk minder afhankelijk van COLT (of andere organisaties) worden.

De rol van COLT verandert naarmate de groep vordert in onafhankelijkheid. In eerste instantie steken onze maatschappelijk werkers veel tijd en energie in het vormen en inspireren van de groep, wordt er aan het zelfvertrouwen van de groepsleden  gewerkt, en aan cohesie binnen het team. Nadat de groep sterker wordt, en daadwerkelijk problemen begint te behandelen, krijgt COLT meer een functie als faciliterend kenniscentrum, waar expertise op allerlei gebieden kan worden geboden. COLT heeft op het terrein daadwerkelijk een fysiek kenniscentrum, waar iedereen uit de buurt bij kan lezen over aktuele thema’s, maar biedt daarnaast ook een rijk netwerk aan bevriende organisaties (zoals bijvoorbeeld M’lup Russei, die zelfhulpgroepen door het hele land begeleiden), die op hun beurt weer allerlei specialistische kennis hebben. Door een goede band met de zelfhulpgroep te houden, krijgt COLT meer grip op de families in onze gemeenschap en kunnen er steeds meer families uit de armoedecirkel worden geholpen.

Een belangrijk thema waarmee de leden van de zelfhulpgroep aan de slag gaan is hygiëne. Veel gezinnen in de gemeenschap kampen met allerlei ziekten, maar zijn zich, door een gebrek aan opleiding en kennis,  niet of nauwelijks bewust van (de invloed van) hun eigen hygiënische gewoonten. De leden van de zelfhulpgroep zien deze problemen, maar weten vaak niet wat ze eraan kunnen doen. COLT geeft enerzijds training en opleiding hoe die hygiënische gewoonten verbeterd kunnen worden en wat voor invloed dit op de gezondheid kan hebben, en biedt anderzijds een netwerk aan organisaties die eventuele ziektes kunnen behandelen. Uiteindelijk zijn de leden van de zelfhulpgroep ook extra ogen en oren binnen de gemeenschap, en kunnen zij eventuele noodgevallen direct naar ons personeel doorverwijzen.