Onderwijs

Onderwijs speelt een sleutelrol in COLT’s beleid sinds het ontstaan van de organisatie in 2005. De buurtschool in het centrum van COLT biedt gratis aanvullend onderwijs voor alle kinderen in de omgeving. De kinderen krijgen twee uur per dag Engelse les en hebben de mogelijkheid  computerlessen te volgen. Tevens kunnen de kinderen aan verschillende activiteitenclubs deelnemen, waarin via tekenen, kunst, sport en lezen op een speelse manier belangrijke vaardigheden worden bijgebracht. Daarnaast biedt COLT simpelweg een veilge en gezellige plek voor de kinderen om buiten school terecht te kunnen.

Alle activiteiten in en rond de school worden geleid door een lokale leraar, die in samenwerking met maatschappelijk werkers, lokale en internationale vrijwilligers het onderwijsprogramma onderhoudt en indien nodig aanpast. Zo kunnen er bijvoorbeeld lessen in Khmer lezen en schrijven worden ontwikkeld. Veel volwassenen zijn vanaf jonge leeftijd aan het werk en hebben daardoor nauwelijks onderwijs gehad, waardoor ze veel basisvaardigheden missen. Door ze alsnog in deze vaarigheden te trainen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en hebben ze een betere kans op een stabiele baan.

Ouderbijeenkomst

COLT organiseert regelmatig ouderbijeenkomsten voor de ouders van de kinderen die onze gemeenschapsschool bezoeken. Naast het bespreken van de academische progressie van de kinderen, bieden deze dagen ook de mogelijkheid om de algehele familiesituatie te analyseren.

Naast de deskundigheid van COLT’s personeel en vrijwilligers, is de motivatie en betrokkenheid van de ouders bij de opvoeding van de kinderen essentieel om vooruitgang te boeken. Door het organiseren van ouderbijeenkomsten versterkt de band tussen COLT en de ouders, waardoor het gemakkelijk wordt opvoedkundig advies te geven en uiteindelijk dus meer invloed op het welzijn van de hele familie te hebben.