Duurzaamheid

Het leveren van een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van onze gemeenschap is de rode draad door al COLT’s werkzaamheden, en wordt als maatstaf gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Dit betekent dat COLT een beleid hanteert waarin voortdurend gestreefd wordt naar een langdurige ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Om dit te realiseren, wordt er binnen de verschillende activiteiten geconcentreerd op het ontwikkelen van vaardigheden die een langdurige impact hebben. Deze impact groeit van een individueel niveau, bijvoorbeeld het inslijpen van gezonde gewoonten als tanden poetsen en handen wassen bij kinderen in onze dagopvang, tot op grotere schaal, waar de zelfhulpgroepen een goed voorbeeld van zijn. Hier brengen de maatschappelijk werkers van COLT enthousiaste mensen uit de buurt bij elkaar, die allen gemotiveerd zijn de problemen in de buurt te analyseren en uiteindelijk op te lossen. COLT heeft hier een begeleidende functie en kan expertise te bieden op gebieden als hygiëne en sociale  problemen, terwijl de groepsdeelnemers hun invloed  in de buurt uitoefenen om oplossingen door te voeren.

Motivatieklassen

Voor de kinderen in de langdurige opvang worden dagelijks motivatieklassen georganiseerd. Hierin wordt specifiek aandacht gegeven aan zelfvertrouwen, discipline en intrinsieke motivatie. Deze vaardigheden zijn uiteraard belangrijk voor jongeren wereldwijd, maar niet vanzelfsprekend in Cambodja.

Met name voor kinderen die opgroeien in een instituut, en dus geen traditioneel rolmodel hebben, zijn dit soort vaardigheden van doorslaggevend belang in de groei naar onafhankelijkheid. Door te erkennen dat langdurige opvang geen ideale situatie is, en van jongs af aan te werken aan de ontwikkeling van deze persoonlijke vaardigheden, hoopt COLT de kinderen een vastberadenheid mee te geven waarmee ze de uitdagingen in het leven, zowel tijdens als na COLT, het hoofd kunnen bieden.

Milieu

Naast individuele en groepsvaardigheden, is COLT’s streven naar een duurzaam beleid zichtbaar in voortdurende investering in een beter milieu. In een ontwikkelingsland als Cambodja hebben de meeste mensen weinig besef van de gevolgen van huidige activiteiten. Door gebrek aan kennis en opleiding, en de afwezigheid van een toerijkende infrastructuur, zijn schadelijke activiteiten als het verbranden van afval alomtegenwoordig in het straatbeeld.

COLT werkt aan de verbetering van het milieu op verschillende niveaus. Overtuigd dat een langdurige impact alleen gemaakt kan worden als er bewustzijn wordt gecreëerd, is er binnen het onderwijs dat COLT biedt, doorlopend aandacht voor het milieu. Allereert is dat onze directe omgeving: de straat waarin we wonen en de rivier die langs ons huis stroomt. Dit kan bijvoorbeeld door uit te leggen dat het verbranden van giftige stoffen als plastic en medicijnen een direct gevolg heeft op de gezondheid van jou, je kinderen en je buurman, omdat de giffen de grond in gaan en vervolgens door een waterpomp in het drinkwater terechtkomen. Daarnaast werkt COLT tegelijkertijd aan het verbeteren van de directe infrastructuur, door bijvoorbeeld te onderhandelen met de vuilnisophaaldienst, zodat de mensen in onze gemeenschap een alternatief hebben.

Door het vergroten van het wereldbeeld, dat voor veel mensen niet verder rijkt dan de horizon, hopen we dat mensen uiteindelijk ook meer bewust worden van de gevolgen van onze collectieve activititeiten voor de indirecte omgeving en dus het milieu op grotere schaal. Door een voortdurende training, wekelijkse schoonmaakacties met de kinderen uit de buurt en het van jongs af aan routineus aanleren van milieubevorderende activiteiten, hopen we de huidige generatie de capaciteiten bij te brengen om zich te ontwikkelen, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.