Kenniscentrum

Voor de families uit de  gemeenschap en de dorpen om COLT heen fungeert het gemeenschapscentrum als een kenniscentrum.

Men kan hier terecht voor onderwijs, workshops, trainingen, activiteiten, informatie en advies. De COLT bibliotheek is toegangelijk voor iedereen en ook het sportveld staat ter beschikking. Het zal fungeren als een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Samen met M'lupp Russei zet COLT een gemeenschapsprogramma op waarin zelfhulpgroepen centraal staan. De zelfhulpgroepen worden geleid door mensen uit de bevolking die fungeren als linkin pin en rolmodel tussen de gemeenschap en maatschappelijkwerkers van COLT. Zij gaan in gesprek met de bevolking en signaleren hulpvragen waar het kenniscentrum van COLT op kan anticiperen door het ontwikkelen van worskhops, meetings of trainingen. Zo hopen we sociale thema's bespreekbaar te maken en samen te werken aan een oplossing zodat schooluitval, huiselijk geweld, drugsmisbruik en andere sociale thema's worden gereduceerd en mensen weten waar ze terecht kunnen voor hulp.

 

Voor en door Cambodjanen dus!

 

Tevens zullen er voor volwassenen Cambodjaanse taallessen worden aangeboden omdat bij de generatie die na de Khmer Rouge periode nog veel analfabetisme voorkomt.